TEKNE FORMUNUN MODELLENMESİ

ARKYAT gemi inşaatı mühendisleri tekne formunu bilgi, tecrübe ve bilgisayar destekli yöntemler yardımıyla; boyut, deplasman, hız ve stabilite isterlerini dikkate alarak profil ve yerleşim planına uygun olacak şekilde 3 boyutlu olarak geliştirirler. Amaç tüm performans isterlerini ve müşteri beklentilerini karşılayacak bir tekne formu yaratmaktır.

CFD & FORM OPTİMİZASYONU

ARKYAT gemi inşaatı mühendisleri tekne formunu optimize etmek ve kesinleştirmek için gelişmiş Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yöntemleri kullanmaktadır. CFD ile yapılan bir optimizasyon çalışması sonucunda teknenin yaratacağı dalga, su altı akım hatları ve basınç dağılımı tahmin edilerek optimum su altı formu geliştirilir ve aynı zamanda teknenin hız ve güç değerleri tahmin edilir.

STABİLİTE HESAPLAMALARI

Ağırlık hesabı ve yükleme durumlarının tanımlanmasından sonra stabilite hesaplamaları yapılır. Klas kuruluşlarınca şart koşulmuş stabilite kriterlerine uymak hayati önem taşımaktadır. Seyir tecrübesi ardından stabilite bukleti de yine ARKYAT mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

HİDRODİNAMİK ANALİZLER

Konfor ve denizcilik performansı bir lüks yat sahibi için çok önemlidir. Bu nedenle detaylı bir hidrodinamik analiz beklentileri karşılayabilmek açısından hayati bir rol taşır. ARKYAT mühendisleri tekne formunu denizcilik açısından optimize edebilmek için bilgisayar destekli tahmin ve analiz metotları kullanmaktadır. 

YAPISAL ANALİZLER

ARKYAT mühendisleri konstrüksiyonun değişik yükleme durumundaki mukavemetini kontrol etmek için gelişmiş Sonlu Elemanlar Analiz (FEA) yöntemleri kullanmaktadır. Tüm tekne için analiz yapılabileceği gibi direk temeli gibi özel bölgeler için de analiz yapılabilmektedir.